Welcome Kien Viet Technology!

Phần mềm KV-Tracker được thiết kế nhằm cung cấp một giải pháp tối ưu cho các doanh nghiệp có thể cắt giảm tối đa chi phí trong việc điều hành hoạt động của các đội xe với một số tính năng nổi bật như sau:

  • Giám sát vị trí, tốc độ, lộ trình di chuyển của từng xe.
  • Giám sát mức tiêu hao nhiên liệu xăng, dầu của từng xe.
  • Giám sát hành khách, chất lượng phục vụ đối với các doanh nghiệp vận tải hành khách.
  • Giám sát hành trình của kiện hàng đối với các doanh nghiệp vận tải hàng hóa.